Omgevingsvisie visieloos

Identiteitscrisis over de Purmer

Het liefst zouden wij de Purmer laten zoals het is, net zoals de gemeente Edam-Volendam zelf schrijft in haar omgevingsvisie over de kernen van Edam-Volendam: ‘Een kenmerkend polderlandschap met daarin de lange lijnen van een agrarische verkaveling en een luchtig ontwikkeld lint met landelijke bebouwing…. met kleigronden die de akkerbouw goed mogelijk maken en de openheid van het gebied een ruimtelijke groen buffer vormt tussen de verstedelijking van onze gemeente en die van Purmerend.’ 

Afbeelding uit de omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam

Deze visie van de gemeente Edam-Volendam is opmerkelijk, want hij staat namelijk lijnrecht tegen over de omgevingsvisie die ze voor de toekomst zien: het open en groene karakter van de Purmer volbouwen waardoor Edam aan Purmerend vastgroeit: