Werkgroep Purmer Industrievrij

Vanuit aanwonenden van de Purmer heeft zich een aantal bezorgde bewoners verenigd in de werkgroep ‘Purmer Industrievrij’. Wij verzetten ons tegen de plannen van de gemeente om minsten 40 hectare van de Purmer vol te bouwen met zware industrie (categorie 4) en nog eens 120 hectare op te offeren voor ‘gemengde bestemming’ zoals kantoren, industrie en sport waarbij mogelijk het voetbalstadion van FC Volendam.

De komst van een industrieterrein zal ten koste gaan van onze leefbaarheid en zorgt naast de horizonvervuiling ook voor geluids-, stank- en verkeersoverlast en dit kan gevolgen hebben voor onze gezondheid. Het opofferen van de groene zone tussen Purmerend en Edam zal absoluut nadelige gevolgen hebben voor de (bedreigde) diersoorten die in de Purmer leven en het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

Daarnaast is het niet meer van deze tijd om een groengebied te vervangen door industriegebied. We zouden graag zien dat de gemeente de focus verlegt van economische groei naar vergroening! Lees onze volledige visie op ons blog over het spreekrecht in de raadsvergadering.