Spreekrecht raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 15 december werd de omgevingsvisie, met daarin ook de ontwikkeling van de Purmer, behandeld in de gemeenteraad. Werkgroep Purmer Industrievrij heeft gebruikt gemaakt van het spreekrecht om hun zorgen te uiten aan de gemeenteraad en heeft gesproken met de volgende tekst:

Geachte leden van het college, raadsleden en fractievoorzitters.

Wij zijn hier vanavond om onze ernstige zorgen met u te delen over de plannen van de gemeente om een industriegebied te realiseren in de Purmer. Negen maanden geleden startten wij de petitie Purmer Industrievrij en 1.271 bewoners ondertekenden deze. Samen met ons maken ze zich ernstige zorgen over de visie van de gemeente met betrekking tot de Purmer. 

Het gebied heeft op dit moment een agrarische invulling en inwoners uit onze en naastliggende gemeenten gebruiken het als open ruimte om te wandelen, fietsen, hardlopen en te genieten van het vrije uitzicht, de rust en ruimte.

Het voornemen deze open ruimte op te offeren voor de verplaatsing van de industriegebieden Julianaweg en Slobbeland uit Volendam gaat ten koste van de groene buffer tussen Edam en Purmerend en wij vinden dat om meerdere redenen een slecht plan.

De komst van een bedrijventerrein zou funest zijn voor het karakteristieke 400 jaar oude ingepolderde landschap en het open en groene karakter van de Purmer. Wij wonen in een landelijk gelegen klein stadje omringd door weilanden. Wij waarderen het groen om ons heen dat allemaal op loopafstand ligt. Eenmaal bebouwd komt dit nooit meer terug en op deze manier blijft er steeds minder groen over rond Edam. Wij begrijpen niet waarom het open en groene karakter van de Purmer moet worden opgeofferd voor de expansiedrift van Volendam. 

De gebruikelijke zorgen van bewoners in dit soort situaties kent iedereen; overlast van geluid, licht, stank en verkeer. De schadelijke effecten op welbevinden, woonplezier, gezondheid, en op milieu en natuur. 

Een van onze zorgen die wij onder de aandacht willen brengen is dat er geen goed gestructureerd en onderbouwd plan ligt voor de Purmer. De IBEV komt naar het schijnt met een noodkreet dat er behoefte is aan uitbreiding van industrie. Wij zouden graag een onafhankelijk en openbaar onderzoek zien dat dieper ingaat op de uitbreidings- en verduurzamingsbehoefte van de bedrijven op de Julianaweg en het Slobbeland en de bereidheid om tijdens deze financieel onzekere tijden kosten te maken door te verhuizen naar een buitengebied. Daarnaast vragen wij ons af waarom de bedrijven die nu kennelijk aangeven naar de Purmer te willen verhuizen, niet eerder al gebruikmaakten van het industrieterrein Baanstee-Noord.

Is het werkelijk noodzakelijk een nieuw industriegebied te creëren en wie kan ons met zekerheid zeggen dat in het nieuwe gebied in de Purmer bedrijven komen die afkomstig zijn van de Julianaweg en Slobbeland gebieden, en niet bedrijven uit omliggende gemeenten? Want dan zitten we straks met een éxtra industriegebied in plaats van een verplaatsing.

De laatste tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stikstof en klimaatverandering. De Nederlandse natuur staat er slechter voor dan ooit. We verliezen steeds meer biodiversiteit en leefgebieden van dieren verdwijnen door bebouwing. Is het nog wel van deze tijd een groen gebied te vervangen door industriegebied? Overal zijn juist initiatieven om meer natuur te creëren en wat doet de gemeente Edam-Volendam? Een nieuw industriegebied bouwen. 

Sorry, maar dat past echt niet meer in deze tijdsgeest. Wij zouden graag zien dat de gemeente de focus verlegt van economische groei naar vergroening.

Kortom, onze korte samenvatting op de plannen om een industriegebied in de groene Purmer te bouwen; nee bedankt. Ga niet aan het groen voorbij, hou de Purmer industrievrij!

https://www.groot-waterland.nl/2023/01/04/tegenstellingen-over-mogelijke-bebouwing-de-purmer/