Petitie aangeboden

Op 9 december heeft een delegatie van de werkgroep Purmer Industrievrij de petitie overhandigd aan Wethouders Marisa Kes en Angelique Bootsman. Bij de overhandiging was ook Christine Jordaan (programma manager van de Purmer) aanwezig, evenals Nico van Straalen (fractievoorzitter) en Sean Tol (raadslid) namens GroenLinks omdat zij sympathiseren met de petitie.

Wethouder Kes legde uit de dat de gemeente met het WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeente) de gronden van de Purmer wil werven om te voorkomen dat het in handen komt van projectontwikkelaars en zij op deze manier de controle kunnen houden. De meerderheid van de raad staat achter de plannen om het westelijk deel van de Purmer Noord (ten westen van de Oosterweg) de bestemming industrie te geven en het overige gedeelte van de Purmer een gemengde bestemming te geven voor bijvoorbeeld wonen, kantoren of sport.