Spreekrecht raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 15 december werd de omgevingsvisie, met daarin ook de ontwikkeling van de Purmer, behandeld in de gemeenteraad. Werkgroep Purmer Industrievrij heeft gebruikt gemaakt van het spreekrecht om hun zorgen te uiten aan de gemeenteraad en heeft gesproken met de volgende tekst: Geachte leden van het college,…

Petitie aangeboden

Op 9 december heeft een delegatie van de werkgroep Purmer Industrievrij de petitie overhandigd aan Wethouders Marisa Kes en Angelique Bootsman. Bij de overhandiging was ook Christine Jordaan (programma manager van de Purmer) aanwezig, evenals Nico van Straalen (fractievoorzitter) en Sean Tol (raadslid) namens GroenLinks omdat zij sympathiseren met de…