Zienswijze gezamenlijke omgevingsvisie

De werkgroep Purmer Industrievrij heeft een zienswijze geschreven en ingediend voor de gezamenlijke omgevingsvisie, die kunt u hieronder lezen als voorbeeld en ter inspiratie. Aan:    Projectgroep Purmervisie Postbus 180 1130 AD Volendam purmervisie@edam-volendam.nl  Zienswijze Ontwerp Strategische Gebiedsvisie De Purmer  Deel Edam Industrieterrein en voetbalstadion in de Purmer: een slecht idee  Hierbij…

Spreekrecht raadsvergadering

Op 20 juli heeft de werkgroep Purmer Industrievrij voor een tweede keer spreekrecht aangevraagd tijdens een raadsvergadering. Wij hebben het volgende statement uitgesproken: Industrieterrein en stadion in de Purmer: een slecht idee  Mijn naam is Marianne Klok. Ik sta hier namens alle aanwonenden van de Purmer woonachtig op Groot Westerbuiten,…

Actie voeren op de markt

REPORTAGE Actievoerders in Edam roepen op om te protesteren tegen bouwplannen Purmer Door Christian Sier van het Noordhollands Dagblad Foto gemaakt door Wim Egas ‘Mensen denken ten onrechte dat ze geen invloed hebben’ Madelon Cazemier deelt stickers en kaartjes uit aan een groep mensen die in de rij staat voor een…

Publicatie in Noordhollands Dagblad

REPORTAGE Alles op alles zetten om opoffering groene Purmer voor bedrijfsgrond te voorkomen Door Hans Swierstra van het Noordhollands Dagblad Foto gemaakt door Erik Rietman ’Dit hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd’ Bezorgde buurtbewoners melden zich dinsdagochtend voor een groepsfoto op de Jan Koningbrug in Edam, die uitkijkt…

Zienswijze omgevingsvisie

Werkgroep Purmer Industrievrij heeft een zienswijze ingediend tegen de omgevingsvisie en PlanMer Omgevingsvisie en roept op bewoners en omwonenden van de Purmer dit ook te doen. Zienswijze ‘Purmer Industrievrij’ Datum: 05-05-2023 Bedrijventerrein en stadion in de Purmer: een slecht idee Omwonenden van Groot Westerbuiten, Klein Westerbuiten en Molenwerf, verenigd in ‘Purmer industrievrij’…

Spreekrecht raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 15 december werd de omgevingsvisie, met daarin ook de ontwikkeling van de Purmer, behandeld in de gemeenteraad. Werkgroep Purmer Industrievrij heeft gebruikt gemaakt van het spreekrecht om hun zorgen te uiten aan de gemeenteraad en heeft gesproken met de volgende tekst: Geachte leden van het college,…

Petitie aangeboden

Op 9 december heeft een delegatie van de werkgroep Purmer Industrievrij de petitie overhandigd aan Wethouders Marisa Kes en Angelique Bootsman. Bij de overhandiging was ook Christine Jordaan (programma manager van de Purmer) aanwezig, evenals Nico van Straalen (fractievoorzitter) en Sean Tol (raadslid) namens GroenLinks omdat zij sympathiseren met de…

Protestmars

Op 13 maart organiseerde GroenLinks een protestmars tegen de komst van een industriegebied in de Purmer. Bewoners van het Groot Westerbuiten, Klein Westerbuiten en de Molenwerf liepen samen met andere bewoners mee in de stoet van het Damplein richting de rand van de Purmer.  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/301041/honderden-mensen-lopen-mee-in-protest-tegen-industrie-in-de-purmer